Jak dobrze podzielić majątek?

Zwykle po zawarciu małżeństwa obie strony zakładają wspólne konto bankowe jak i kupują nowe rzeczy do domu. Czasami jednak później okazuje się, że się źle dobrali, chcą rozwodu i… muszą podzielić majątek.

Jeśli nie mają dzieci to każdy z małżonków dostaje po ½ kwoty, która się znajduje w banku, działka także jest dzielona na  ½ . zdarza się, że jeden z byłych małżonków odsprzedaje swoją część działki drugiemu w zamian za równowartość połowy. Każdy z małżonków powinien przypomnieć sobie co zostało przez niego włożone w skład majątku, ponieważ zwykle są kłótnie o najdrobniejsze przedmioty jak np. biżuteria.

Co z obrączkami? Każdy z byłych małżonków zatrzymuje swoją i nie może jej oddać mimo, że drugi każe oddać ją, bo ją kupił. Jeśli druga strona się zgodzi to może ją sprzedać. Kredyty, które zostały zapożyczane byli małżonkowie spłacają wspólnie.  Inaczej wygląda sytuacja, kiedy jeden  byłych współmałżonków był właścicielem domu i był zapisany na niego to wtedy cały dom należy tylko do tej strony.