Kim jest księgowy?

Księgowy jako zawód ma kilka specjalizacji, przez co każda osoba może znaleźć coś dla siebie. Niestety do dzisiaj kobiety w zawodzie księgowego pracuje mniej niż mężczyzna, a jednak jest więcej kobiet księgowych niż mężczyzn. Księgowy w Słupcy zwykle zajmuje się rachunkowością.

Oprócz księgowego jest również zawód biegłego rewidenta księgowego, który będzie nadzorował prace księgowych. Księgowy, który chce być rewidentem i dość do rejestru biegłych rewidentów księgowych musi spełnić określone warunki:

  • Oczywiście musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych – nie ma ograniczonych praw publicznych ni nie był ubezwłasnowolniony
  • Musi posiadać zakończone studia wyższa i biegle włada językiem polskim (mowa i pismo)
  • Taka osoba musi przejść przez roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej dwuletni staż związany z rachunkowością w zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej oraz uzyskała pozytywny wynik w Egzaminie
  • Zdał przed Komisją Egzaminacyjną ustny egzamin dyplomowy
  • Złożył ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów bądź przed innym upoważnionym jej członkiem – osoba upoważniona przez Radę.

Coraz częściej wiele księgowych musi się szkolić w programach obliczających jak i do obróbki tworzenia faktur czy także do obsługi chmury (wirtualny dysk danych do przetrzymywania danych). Każda osoba, która zajmuje się rachunkowością powinna spełniać określone wymagania, a jednym z nich jest nienaganny charakter – sumienność, pracowitość,  uczciwość i punktualność. Osoby, które mają zamiar wyjechać za granicę mogą mieć problemy, ponieważ muszą mieć 5 letni staż (doświadczenie), a następnie zdać odpowiednie kursy w Anglii na pozwolenie prowadzenia działalności, przez co dostaje się odpowiednią licencję. Licencja jest odnawialna co roku oraz trochę kosztuje. Następnie klienci wiedzą, że mogą ufać takim księgowym.

Niestety sprawa z księgowymi w innych krajach wygląda nieco inaczej – u nas jest bardziej rozbudowana forma prawna jak i jest o wiele więcej kar za zakładanie pseudo biur księgowych. Jedynie co można np. w Anglii to sprawdzić czy dana firma znajduje w licencjonowanej liście firm, które posiadają daną licencję oraz do kiedy dana licencja trwa.